Szukaj ksiąg wieczystych po Numerze Księgi

Jak zbudowany jest numer księgi wieczystej?

Numer księgi wieczystej jest postaci XXXX / YYYYYYYY / Z , gdzie XXXX to kod sądu rejonowego prowadzącego daną księgę wieczystą, YYYYYYYY to osiem cyfr, Z to pojedyncza cyfra kontrolna.